• +36-30-966-9166

 • munkadiagnozis@gmail.com

 • 1117 Budapest, Baranyai u. 17.

 1. A jelen dokumentum célja

A jelen Adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban „Tájékoztató”) az érintett (a továbbiakban „Felhasználó” vagy „Ön”) személyes vagy névtelen adatai kezelésének feltételeit tartalmazza. Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi feltételeket!

 1. Jelen dokumentum elérhetősége és frissítése

A MUNKA DIAGNÓZIS Orvosi és Foglalkozás-egészségügyi Kft.. fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor egyoldalúan módosítsa. Javasoljuk, hogy időről időre tájékozódjon a www.munka-diagnozis.hu webhelyen (a továbbiakban „Webhely”) közzétett legfrissebb információkról.

 1. Adatkezelő

A Webhelyen közzétett adatok feldolgozója a MUNKA DIAGNÓZIS Orvosi és Foglalkozás-egészségügyi Kft.. (a továbbiakban Adatkezelő) mint adatkezelő.

Telephely: 1117 Budapest, Baranyai utca 17. földszint 2. ajtó

Cégjegyzékszám: 01-09-716682

Adószám: 13058223-1-43

E-mail-cím: munkadiagnozis@gmail.com

A megadott adatok a következő személyek számára hozzáférhetők:

 • Az Adatkezelő az adatgyűjtés céljának elérésében érintett munkavállalói és vezetői;
 • Az Adatkezelő számítógépes rendszerének üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos különböző feladatokat ellátó IT-szakemberek.
 1. Az adatkezelés módja és helyszíne

Minden, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes információnak minden szempontból valósnak, teljesnek és pontosnak kell lennie.

A Felhasználó által megadott személyes adatok feldolgozása a következő célokból történik:

4.1 Analitika

Google Analytics (Google Inc.)

A Google Analytics a Google Inc. (“Google”) webes elemzési szolgáltatása. A Google felhasználja az összegyűjtött adatokat a webhely használatának nyomon követésére és vizsgálatára, hogy jelentéseket készítsen tevékenységeiről és megossza őket más Google-szolgáltatásokkal.

A Google az összegyűjtött adatokat felhasználhatja a saját hirdetési hálózatának hirdetéseinek kontextualizálására és személyre szabására.

Gyűjtött személyes adatok: Cookie-k és felhasználási adatok.

A feldolgozás helye: Amerikai Egyesült Államok – Adatvédelmi irányelvek – Letiltás.

4.2 Kapcsolattartás a Felhasználóval

Időpontfoglalás űrlap (Webhely)

Az időpontfoglalás űrlap kitöltésével a Felhasználó felhatalmazza a Webhelyet, hogy felhasználja a megadott adatokat információkéréssel kapcsolatos válaszra, ajánlatadásra vagy bármi más típusú kérésre, ahogyan azt az űrlap fejléce jelzi.

Gyűjtött személyes adatok: e-mail cím, telefonszám, keresztnév és vezetéknév.

Telefonos kapcsolat (Webhely)

A telefonszámukat megadó felhasználók megkereshetőek a Webhelyhez kapcsolódó kereskedelmi vagy promóciós célokból, valamint a támogatási kérelmek teljesítéséhez kapcsolódóan.

Gyűjtött személyes adatok: telefonszám.

 1. Az adatkezelés jogalapja

5.1. Az adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban „Infotv.”) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben (a továbbiakban „Reklámtörvény”) foglaltaknak megfelelően történik.

Az adatkezelés jogalapja

 • A Felhasználónak az Infotv. 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében adott hozzájárulása és
 • A Felhasználónak a Reklámtörvény 6. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében adott hozzájárulása.

5.2. 2018. május 25-től az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (a továbbiakban „általános adatvédelmi rendelet”) rendelkezései lesznek az irányadók. A fenti dátumtól kezdődően az adatkezelés jogalapja az érintettnek az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulása.

 1. Hozzájárulás a jelen Tájékoztató rendelkezéseihez

Az Adatkezelő hírlevelére a megfelelő jelölőnégyzet(ek) bejelölésével való feliratkozáskor a Felhasználó kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja, hogy az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a jelen Tájékoztató és az adatvédelemről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

 1. Cookie-k (sütik)

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Webhely bizonyos részeinek letöltésekor a webszerver automatikusan kis adatfájlokat, ún. cookie-kat („Cookie”) küld a Felhasználó Eszközére. Bizonyos esetekben ezek az adatfájlok a magyar adatvédelmi törvény értelmében személyes adatnak minősülnek. Ezen adatfájlok használatát a Webhely megfelelő üzemeltetése indokolja, és az adatfájlok gyűjtésének célja, hogy névtelen információt nyújtsanak a Felhasználónak a Webhelyen történt látogatásáról. A Felhasználó a Cookie-k használatát a böngésző megfelelő beállításával szabályozhatja. Ha azonban a Felhasználó a Cookie-k letiltása mellett dönt, előfordulhat, hogy a Webhely bizonyos funkciói vagy szolgáltatásai nem megfelelően működnek majd.

A Felhasználó eseti alapon elfogadhatja vagy elutasíthatja a Cookie-k használatát, vagy a böngésző megfelelő beállításával valamennyi Cookie használatát elutasíthatja. Ennek módjáról és a Cookie-król bővebb információ a következő webhelyen található: https://www.youronlinechoices.eu/. Ha a Felhasználó a Cookie-k letiltása mellett dönt, a Webhely bizonyos oldalaihoz csak korlátozott hozzáféréssel rendelkezik majd.

A Cookie típusa

A Cookie használatának célja

A Cookie megőrzésének időtartama

Google Analytics

 

 

A Webhely a Google Analytics eszközt arra használja, hogy információt gyűjtsön és elemzéseket végezzen arról, hogy a Felhasználó miként fér hozzá a Webhelyhez, és hogyan használja azt. Ezek az információk jelentések készítésére szolgálnak, valamint segítséget nyújtanak a Webhely továbbfejlesztéséhez. Az adatok gyűjtése – beleértve a Webhely felhasználóinak a számát, azt, hogy a Felhasználó honnan érkezett a Webhelyre, és mely oldalakra látogatott el a Webhelyen – névtelen formában történik. Az összegyűjtött adatok nem vezethetők vissza a Felhasználóhoz. A Google adatvédelmi irányelveiről bővebben itt tájékozódhat.

Google Analytics Cookie-k akkor jönnek létre, amikor a Felhasználó olyan webhelyre látogat, amelyre érvényes Google Analytics-követőkódot telepítettek. A Cookie-k a fent megjelölt időponttól számítva legfeljebb 2 évig tárolódnak a Felhasználó Eszközén. Ezzel kapcsolatban bővebb információ ide kattintva található.

Munkamenet-azonosító

 

 

A munkamenet-Cookie-k lehetővé teszik, hogy a Webhely felismerje a Felhasználót, ezáltal a Felhasználónak nem kell a már megadott adatokat ismételten megadnia.

Az információk tárolása az aktuális munkamenet végéig tart. A munkamenet a Webhely Felhasználó általi látogatásának időtartamát jelenti. A munkamenet végével az összegyűjtött adatok a továbbiakban nem lesznek hozzáférhetők.

Állandó Cookie-k

 

 

Az állandó Cookie-k a Felhasználó által meghatározott nyelvi beállításokra emlékeznek.

A Cookie-k 1 év után automatikusan törlődnek.

 

 1. Linkek

Felhívjuk figyelmét, hogy a Webhelyen olyan hivatkozások is találhatók, amelyek más webhelyekre vezetnek. Az ilyen külső webhelyek használatára az adott webhely adatvédelmi szabályzata vonatkozik, és a külső hivatkozásra vagy a megfelelő gombra történő kattintást követően az Adatkezelő nem képes befolyásolni a személyes adatok gyűjtését, tárolását vagy kezelését.

 1. Az adatkezelés időtartama

9.1. A Webhelyre feltöltött személyes adatok megtartásának időtartama a Felhasználó aktivitásától függ. A Felhasználó személyes adatait a Felhasználó utolsó tevékenységét (az Adatkezelő hírlevelének, blogjának megnyitását) követő 2 év múlva töröljük abban az esetben, ha az Adatkezelő azt észleli, hogy a Felhasználó legalább 2 évig nem volt aktív a Webhelyen.

9.2. Mindazonáltal az Adatkezelő haladéktalanul törli a Felhasználó személyes adatait, ha azt a Felhasználó kifejezetten kéri.

 1. Adatbiztonság

Az Adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok biztonságára vonatkozó előírásokat, így mind az Adatkezelő, mind az arra jogosult adatfeldolgozó megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv. titoktartásra és az adatkezelés biztonságára vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához szükségesek.

 1. Hírlevél

11.1. A Felhasználó a Webhelyen iratkozhat fel az Adatkezelő hírleveleire. A megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével a Felhasználó önkéntes hozzájárulását adja, hogy az Adatkezelő időről időre hírlevelet küldjön a Felhasználónak.

11.2. A Felhasználó a hozzájárulását az Adatkezelő munkadiagnozis@gmail.com e-mail-címére küldött levélben bármikor visszavonhatja. A Felhasználó a hírlevélben szereplő utasítások követésével is bármikor leiratkozhat a hírlevélről.

11.3. Felhívjuk figyelmét, hogy az Adatkezelő bármikor úgy dönthet, hogy előzetes értesítés, valamint további felelősség- vagy kötelezettségvállalás nélkül megszakítja a hírlevelek küldését.

 1. Adatfeldolgozó

12.1. Az adatok Adatkezelő nevében történő feldolgozását egy e-mail-alapú marketingszolgáltatásokat nyújtó adatfeldolgozó végzi. Az Adatkezelő az adatfeldolgozó által biztosított online rendszer (a továbbiakban „Rendszer”) használatával végzi az időpontfoglalások információinak a Felhasználókhoz való eljuttatását.

12.2. A marketingszolgáltatások javítása érdekében a Rendszer használata a következő célokat szolgálja:

 • A Felhasználó -időpontfoglaláskor megadott – személyes adatainak tárolása;
 • E-mailek küldése a Felhasználónak;
 • Annak ellenőrzése, hogy a címzett megkapta-e az e-mailt;
 • A visszafordulási arány elemzése (például azon esetek, ahol az e-mail-cím érvénytelen, vagy az e-mail a levélszemét közé került);
 • A címzett viselkedésének elemzése (különös tekintettel a következőkre: a címzett megnyitotta-e az e-mailt, hányszor kattintott rá, a teljes e-mailt elolvasta-e).

12.3. A 4.1 pontban felsorolt felhasználói adatokat mind a Rendszerben, mind az Adatkezelő szerverein is tároljuk.

12.4. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatfeldolgozó(ka)t bármikor megváltoztassa.

Adatfeldogozók:

 • Rendszergazdai szolgáltatások, informatikai háttér biztosítása, support, hibaelhárítás
  Weboldal készítés, fejlesztés, üzemeltetés, időpontfoglaló rendszer karbantartás, tárhelyszolgáltatás kezelése: Hozzáférés a honlap teljes tartalmához.

A cég neve: JVGTech Informatikai Kft.

Címe: 2220 Vecsés, Bertalan u. 3.

Telefon: +36 70 363 7641

Email: info@jvgtech.hu

 • Tárhelyszolgáltatás: Hozzáférés a honlap teljes tartalmához.

A cég neve: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Címe: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14

Telefon: +36 1 789-2-789

Email: support@tarhely.eu

 • Emailek fogadása és küldése: Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.

Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA

 1. Jogok és jogérvényesítés

13.1. A Felhasználó az alábbiakat kérelmezheti az Adatkezelő-től mint adatkezelőtől:

 • Tájékoztatást a személyes adatok kezeléséről;
 • A személyes adatok helyesbítését; valamint
 • A személyes adatok – a kötelező adatkezelés kivételével való – törlését vagy zárolását.

13.2. Az Ön, a munkadiagnozis@gmail.com e-mail-címre eljuttatott kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Ön Adatkezelő által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól; azok forrásáról; az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és időtartamáról; az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről; továbbá bármely adatvédelmi incidensről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban megadja az adatkezeléssel kapcsolatban kért tájékoztatást. Ezen felül Ön kérelmezheti a személyes adatok helyesbítését vagy zárolását.

13.3. Ha az Ön személyes adatai a valóságnak nem felelnek meg, és a valóságnak megfelelő személyes adatok az Adatkezelő rendelkezésére állnak, az Ön kérésére a személyes adatokat az Adatkezelő helyesbíti.

13.4. Ön kérheti a személyes adatok törlését is. A személyes adatok törlésére vonatkozó kérelmét az alábbi e-mailcímen juttathatja el az Adatkezelő-nek. Az Adatkezelő abban az esetben is törli a személyes adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolása törvények értelmében nem megengedett. A jogszabályok értelmében tárolt személyes adatokat a fenti rendelkezés nem érinti.

13.5. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatokat, ha Ön mint érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit.

13.6. Felhívjuk figyelmét, hogy az Adatkezelő az adatokat nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

13.7. A Felhasználó a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban „NAIH”) (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; telefonszám: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

13.8. A panasz benyújtásától függetlenül, jogai megsértése esetén az Infotv. szabályai szerint bírósághoz fordulhat. A per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Javasoljuk, hogy bírósági eljárás megkezdése előtt panaszát előbb vitassa meg az Adatkezelő-vel.

13.9. A Felhasználó részletes jogait és jogorvoslati lehetőségeit az Infotv. 14-18.§§ és 21-23.§§ rendelkezései tartalmazzák.

 1. Kapcsolatfelvétel az Adatkezelő-vel

Értékeljük véleményét. Ha bármilyen megjegyzése, kérdése lenne, vagy szeretne további információt kapni az Adatkezelő adatkezelési tevékenységével kapcsolatban, kérjük, használja a Webhelyen található Kapcsolat menüt, vagy írjon az Adatkezelő hivatalos címére. A megadott információkat bizalmasan kezeljük. Képviselőnk hamarosan kapcsolatba lép Önnel.

A Tájékoztató közzétételének és hatályba lépésének dátuma 2024. április 15.